Jak poprawnie segregować bioodpady?

Jedną z czterech grup odpadów, których pozbywamy się selektywnie, są tzw. bioodpady. Niestety nie zawsze jesteśmy pewni, który z odpadów powinien znaleźć się w pojemniku oznaczonym napisem „BIO”. Dowiedz się więcej, co kryje się pod nazwą bioodpady i jak poprawnie należy je segregować.

Jeśli przyjrzymy się dokładniej odpadom, które wyrzucamy codziennie w naszych domach, z pewnością dostrzeżemy wśród nich resztki jedzenia, obierki z warzyw i owoców czy skorupki jajek. Sezonowo pojawia się również skoszona trawa oraz opadłe z drzew liście.

Wszystkie z wymienionych powyżej odpadów to tzw. bioodpady, które należy oddzielać od reszty odpadów i wrzucać do brązowego pojemnika z napisem „BIO”. Do segregowania bioodpadów zobowiązuje nas wdrażany od 1 lipca 2017 roku na terenie całego kraju Jednolity System Segregacji Odpadów (więcej na ten temat: https://naszesmieci.mos.gov.pl/).

Bioodpady, czyli co?

Zanim jednak pozbędziemy się skórki z banana czy obierek z ziemniaków, warto dowiedzieć się czy są to odpady należące do grupy tzw. bioodpadów. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy m.in. w ustawie o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), według której bioodpady to:

„ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność”.

Oprócz wymienionych już odpadów kuchennych i zielonych, bioodpadami są również fusy z kawy i herbaty, gałęzie drzew czy niezaimpregnowane drewno.

A co z mięsem, kośćmi czy olejem jadalnym?

Segregując odpady do pojemnika „BIO” należy też pamiętać, że nie wszystkie odpady ulegające biodegradacji powinny się w nim znaleźć. Do bioodpadów zbieranych selektywnie nie wrzucamy:

 • kości i odchodów zwierząt,
 • mięsa, ryb,
 • oleju jadalnego,
 • ziemi i kamieni,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • przeterminowanych leków,
 • impregnowanego drewna.

Dlaczego nie wrzucamy odpadów pochodzenia zwierzęcego?

Jedną z metod wykorzystywania bioodpadów jest ich biologiczne przetwarzanie w formie kompostowania. Otrzymany z odpadów zielonych i materiałów zdrewniałych kompost jest cennym surowcem służącym do użyźniania i poprawy jakości gleb.

Aby jednak uzyskać pełnowartościowy i bogaty w substancje odżywcze kompost wykorzystywany np. do nawożenia gleb, zbierane odpady nie powinny zawierać substancji mogących zanieczyścić posegregowaną frakcję odpadów (np. mięso, ryby, jajka) lub uniemożliwić ich przetworzenie.

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906).
 3. https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac/73-odpady-biodegradowalne (dostęp: 11.10.2021 r.)
 4. Jak segregować odpady? Ministerstwo Środowiska podpowiada, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C450757%2Cjak-segregowac-odpady-ministerstwo-srodowiska-podpowiada.html (dostęp; 11.10.2021 r.)