Dlaczego warto segregować odpady kuchenne?

W naszych domach powstają różnego rodzaju zużyte lub niepotrzebne przedmioty i substancje. Niemałą część z nich (około 30%) stanowią tzw. bioodpady (czym są bioodpady dowiesz się czytając „Jak poprawnie segregować bioodpady?”). Według obowiązujących w Polsce przepisów, bioodpady należy oddzielać od reszty odpadów i segregować do brązowych pojemników z napisem „BIO”. Ich selektywne pozbywanie się jest ważne co najmniej z kilku powodów…

Zagrożenie dla środowiska

Nieposegregowana i stosunkowo duża ilość bioodpadów, których codziennie się pozbywamy, może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, a tym samym dla naszego zdrowia i życia. Dlaczego?

Wrzucona do odpadów zmieszanych i wywieziona na składowisko odpadów frakcja „BIO” to nie tylko nieciekawy widok i uciążliwy zapach. Zalegające na składowiskach obierki z warzyw i owoców, skoszona trawa czy resztki jedzenia rozkładają się i wytwarzają niebezpieczny gaz wysypiskowy, którego głównym składnikiem jest metan (CH4). Ten z kolei jest silnym gazem cieplarnianym, którego oddziaływanie na klimat jest nawet 23-krotnie większe niż dwutlenku węgla (CO2)!

Nieoceniony kompost

Aby ograniczyć szkodliwy wpływ bioodpadów na środowisko, stosuje się odmienne od składowania metody ich zagospodarowania polegające m.in. na ich kompostowaniu i poddawaniu fermentacji beztlenowej.

Pierwsza z metod to tlenowa degradacja odpadów w wyniku której otrzymuje się ceniony coraz powszechniej kompost. Dobroczynne właściwości kompostu sprawiają, że jest wykorzystywany w celu poprawy struktury gleby, jej zdolności zatrzymywania wody (przeciwdziałanie pustynnieniu) oraz jako bogaty w substancje odżywcze nawóz.

Z kolei dzięki drugiej, beztlenowej fermentacji, przeprowadzanej w zamkniętych reaktorach, uzyskuje się biogaz, wykorzystywany m.in. jako biopaliwo w transporcie. Warto przy tym dodać, że metoda ta jest ceniona szczególnie za możliwość odzyskiwania energii oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Właściwe decyzje

Z pewnością powodów, dla których należy segregować bioodpady jest znacznie więcej. Zanim jednak pozbędziesz się skórki z banana lub resztek z warzyw i owoców, warto sprawdzić czy pojemnik do którego je wrzuciłeś ma kolor brązowy i jest oznaczony napisem „BIO” 😉.

Źródło:

  1. Zielona księga w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej, KOM(2008) 811 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 3.12.2008.
  2. Kryteria end-of-waste dla odpadów biodegradowalnych poddawanych obróbce biologicznej (kompost i fermentat): Propozycje techniczne, Komisja Europejska, Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies, Unia Europejska 2014.
  3. Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities, EEA Report No 04/2020, European Environment Agency, 2020.